W celu uniknięcia skaleczenia należy w bezpiecznym miejscu przetrzymywać:
Pyt. 79